Draeger VarioGard Central Unit
December 31, 2015
Dräger PARAT® Escape Hoods
December 31, 2015
Show all

Draeger Polytron® Pulsar 2

Highly developed technology in Open-Path gas detection – the Dräger Polytron Pulsar 2 is intended for the detection of a range of gaseous hydrocarbons. This includes the alcane series from methane to hexane, propylene, ethylene, methanole and ethanole. Equipped with either a terminal box or a certified cable entry point, the detector can be very flexibly installed.

[:en]

Benefits

Easy adjustment and commissioning

​Designed for one person installation and commissioning the
Pulsar does not require specialised training. Through use of a Hand-Held
Terminal the Pulsar Transmitter and Receiver can be accurately aligned,
gas level zeroed and commisioned with maximum efficiency. The factory
calibration of the Polytron Pulsar makes manual setting and test gas
superfluous.

System stability

​The detector is designed so that no fault remains undetected.
During normal operation, the output signal is between 4 to 20 mA,
depending on the measured gas concentration. A signal of < 1 mA
represents a fault due to a constant beam block or hardware failure
requiring immediate attention. However, a signal of 2 mA identifies a
beam block and will go to fault if this persists for more than 60
minutes. The Pulsar will also output a 3.5 mA signal to indicate
pre-warning where the optics may be dirty or mis-aligned. During the
period which the Pulsar displays ‘Pre-warning’ it will still detect gas
allowing the customer to schedule maintenance on the detector therefore
reducing down time. The Polytron Pulsar is suitable for SIL 2 rated
systems.

Heated optics

​Regulated internal lens heaters protect against build up of
ice and snow under adverse weather conditions. They also prevent
condensation on the lenses.

HART-communication

​The HART-Communication of the Polytron Pulsar allows for
digital communication between the explosion-proof and the secure areas.
Without additional cabling, you can obtain real-time access to the
status of individual detectors and to the configuration and historical
data of each device.

High performance

​The Pulsar Receiver communicates to the Transmitter via a
digital link which allows the Receiver to identify and adjust to
difficult environmental conditions. The microprocessor built into the
Receiver unit instructs the Transmitter unit to increase the flash rate
for increased performance and accuracy. The Polytron Pulsar is immune to
influences such as sunlight, gas flares, arc welding or resonance
effects due to vibrations of rotating parts, as well as to environmental
influences such as mist, drizzle or snow. The flash rate is also
increased upon the detection of gas to ensure both accuracy and fast
response.

DrägerSensor technology

High sensitivity, long term stability and no false alarms are the hallmark of the new and improved third generation of sensors.
Sensors are the keystones of any gas detection system. Fastest response
to the target gas combined with minimal interference by other gases or
environmental influences (no false alarms) as well as the sensor life-time determine the reliability and the operating cost of a system.

​In-built database

The Receiver logs records and details a report of the last seven working days and a summary of the last 32 weeks. These reports
contain important information such as measuring values, events such as
“beam block” and gas alarms, warning signals, signal strength,
adjustments, supply voltage and operating temperature.

​Extensive access to the secure area

The optional AI500 Digital Interface can provide easy access to configuration, current measured values and the internal data-logger
from a non-hazardous area through Digital Communication. For large and complex installations, upto 32 AI500’s can be multidropped; therefore allowing access to up to 128 pulsars – useful for planning service and maintenance measures.

[:tr]

Avantajlar

Kolay ayar ve devreye alma

Tek kişi tarafından kurulacak ve hizmete alınacak şekilde tasarlanan Pulsar, özel eğitim gerektirmez. Bir Avuç İçi Terminal kullanarak Pulsar Verici ve Alıcı, doğru bir şekilde hizalanabilir, gaz düzeyi sıfırlanabilir ve maksimum verimlilikle hizmete alınabilir. Polytron Pulsar’ın fabrika kalibrasyonu, manüel ayar ve test gazını gereksiz kılar.

Sistem stabilitesi

Detektör, hiçbir hata gözden kaçırılmayacak şekilde tasarlanmıştır. Normal çalıştırma sırasında, çıkış sinyali, ölçülen gaz konsantrasyonuna bağlı olarak 4 ila 20 mA arasındadır. < 1 mA’lık bir sinyal, ışının sürekli olarak engellenmesinden veya donanım arızasından kaynaklanan ve hemen giderilmesi gereken bir hatayı belirtir. Fakat 2 mA’lık bir sinyal, bir ışın engellenmesini belirtir ve bu durum 60 dakikadan fazla sürerse hata olarak gösterilir. Pulsar, optiklerin kirlendiği veya yanlış hizalandığı durumlar için ön uyarı amacıyla 3,5 mA’lık bir sinyal de yayınlar. Pulsar’ın ‘Pre-warning’ (Ön uyarı) görüntülediği süre boyunca, gaz saptamaya devam ederek kullanıcının detektör için bakım programı hazırlaması ve boşta kalma zamanının azaltılması sağlanır. Polytron Pulsar, SIL 2 dereceli sistemlere uygundur.

Yerleşik veritabanı

Alıcı, kayıtları saklar ve son yedi işgünün kayıtlarını ve son 32 haftanın bir özetini rapor haline getirir. Bu raporlar ölçülen değerler, “ışın engellemesi” ve gaz alarmları gibi olaylar, uyarı sinyalleri, sinyal gücü, ayarlamalar, besleme gerilimi ve çalıştırma sıcaklığı gibi önemli bilgiler içerir.

Güvenli alana kapsamlı erişim

Opsiyonel AI500 Dijital Arabirimi, konfigürasyona, mevcut ölçülen değerlere ve dahili veri günlüğüne, tehlikeli olmayan bir alandan kolay erişim sağlar. Büyük ve karmaşık kurulumlar için, 32’ye kadar AI500 bırakılabilir; bu sayede, 128 pulsara erişilerek, servis ve bakım önlemleri kolaylıkla planlanabilir.

Yüksek performans

Pulsar Alıcı, Vericiyle bir dijital bağlantı üzerinden iletişim kurar ve bu sayede Alıcı, zorlu ortam koşullarını algılar ve bu ortam şartlarına kendini uyarlar. Alıcı ünitesine yerleşik mikroişlemci, performansı ve doğruluğu artırmak için Verici ünitesine sinyal oranını artırma talimatı verir. Polytron Pulsar, güneş ışığı, gaz alevleri, ark kaynağı veya döner parçaların vibrasyonundan kaynaklanan rezonans etkilerine karşı ve ayrıca sis, yağmur veya kar gibi çevresel etkilere karşı duyarsızdır. Yanıp sönme hızı, gaz saptandığı anda artırılarak, hem doğruluk hem de hızlı tepki sağlanır.

Isıtılan optikler

Regülasyonlu dahili lens ısıtıcıları, olumsuz hava koşullarında kar ve buz oluşmasına karşı koruma sağlar. Ayrıca lenslerde buğu birikmesini de önler.

HART iletişimi

Polytron Pulsar’ın HART İletişimi, patlamaya dayanıklı ve güvenli alanlar arasında dijital iletişim sağlar. Ek kablo döşemeye gerek olmadan, tek tek detektörlerin durumuna ve her bir cihazın konfigürasyon ve geçmiş verilerine gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz.

[:]

[:en]

Literature

Brochure: More than the sum of their components (PDF)For over 70 years, Dräger has been one of the technology leaders in gas detection.

[:tr]

Genel Bilgi

Brochure: Gas List 2015 (PDF)

List of detectable gases and vapours.

Brochure: At the heart of gas detection systems (PDF)

When there’s danger in the air … this can quickly pose a high risk to humans, the environment, and all types of property and systems. Recognize the threat before it is too late.

Brochure: More than the sum of their components (PDF)

For over 70 years, Dräger has been one of the technology leaders in gas detection.

[:]

//]]>