Draeger Polytron 8720
December 30, 2015
Drager Polytron 7000
December 30, 2015
Show all

Dräger Polytron 8000

The microprocessor-based transmitter can be equipped with various electrochemical DrägerSensors. This way, you can easily detect oxygen and various toxic gases in the ambient air. In addition, the Polytron 8000 can also be integrated into your digital fieldbus system, thus providing additional diagnostic functions.

[:en]

Benefits

Simple instrument management thanks to digital communication

With its HART® ability, the Dräger
Polytron 8000 allows remote access using the Dräger PolySoft software for the quick and convenient evaluation of the instrument status. Integration in existing management systems (e.g. PactWare) is also possible using DTM. In addition, fieldbus systems such as Foundation Fieldbus or Profibus are supported by corresponding interfaces.

Optional: Two mounting sets for easy flange-mounting

The housing has four mounting holes. Two different mounting sets are available for installing the Polytron 8000: a duct-mount and a pipe-mount set. This means that
the transmitter can be easily installed
anywhere – e.g., on a smooth wall, a pipe or an exhaust duct.

Intelligent sensors

​The Dräger Polytron 8000 can detect over 100 different gases. DrägerSensors are specifically designed for the demands of 24 hours a day, 365 days per year operation. The large DrägerSensor size gives them their renowned long life and superior measurement performance. The integrated sensor memory contains all relevant sensor data. This also allows the Polytron 8000 to accept pre-calibrated sensors, the Dräger Polytron 8000 is a virtually maintenance-free transmitter.

Further advantages

 • Easy and cost-effective: one-man calibration
 • Quick and easy wiring
 • Aluminium or 316 L stainless steel housing for the most extreme industrial conditions
 • Extremely user-friendly software thanks to a minimum number of menu items
 • Backlit display: easy to read, even in the dark and without a flash light
 • Traffic light status indicator
  (green = no danger, yellow = error, flashing red = gas alarm)
 • Intelligent sensors for predictive maintenance
 • Freely adjustable measuring ranges (within permitted ranges)
 • Matrix display allows the flexible setting of measuring ranges and units
 • SIL 2 certified by the German TÜV Süd

Proven – and still getting better: Dräger measurement technology

Dräger has been developing and manufacturing sensors and gas detectors for industrial use for more than 40 years. And with each new instrument generation, we drive our measurement technology a bit further. With the Polytron 8000, you will definitely benefit from this experience and power of innovation:

 • durable sensors
 • short response times
 • high sensitivity
 • high accuracy
 • low sensitivity to other gases or changing ambient conditions

Optional: Three relays for controlling external equipment

On request, the Dräger Polytron 8000 can be equipped with three integrated relays. This enables you to use it as an independent gas detection system with two arbitrarily adjustable concentration alarms and one fault alarm. Audio alarms, signal lights, or similar devices can, thus, be controlled locally – without an additional cable between the transmitter and a central
controller. The sensor signal can be
evaluated using the 4 to 20 mA signal.

Software Options

​With three different software dongles, a range of functions are incorporated into the transmitter adjusting it to user- or application-specific requirements.

Sensor Test Dongle
With this dongle, the Dräger Polytron 8000 performs many different patented sensor tests that ensure the reliability and functionality of the sensor and gas detection system.

Sensor Diagnostic Dongle
With the new sensor diagnostic function (including the sensor test), the stress and the remaining sensor life is evaluated so that maintenance and replacement cycles can be predicted and planned.

Data Dongle
Datalogger and eventlogger options are implemented in this dongle, which stores gas values and events such as faults and alarms. Using an IR interface, the data can be downloaded and evaluated on a PC using the Dräger PolySoft 8000 software package. Alternatively, a graphical 15 minute concentration history will be displayed on the transmitter screen, at the push of a button.

[:tr]

Avantajlar

Kanitlanmiş ve halen gelişen: Dräger ölçüm teknolojisi

Dräger Polytron 8000 HART ® özelliği sayesinde cihaz durumunun hızlı ve uygun bir şekilde değerlendirilmesi için Dräger PolySoft software yazılımını kullanarak uzaktan erişime olanak sağlar. DTM kullanılarak da mevcut yönetim sistemlerine (örn PactWare) entegrasyon mümkündür. Ayrıca, Foundation Fieldbus veya Profibus gibi endüstriyel haberleşme sistemleri, ilgili arayüzler ile desteklebilir.

Opsiyonel: Kolay flanş montaji için iki montaj seti

Muhafazada dört adet montaj deliği bulunur.
Polytron 8000 monte etmek için iki değişik montaj seti mevcuttur: Kanal montaj seti ve boru montaj seti. Bu da, dedektörünün her yere kolayca monte edilebileceği anlamına gelmektedir – örneğin düz bir duvara, bir boruya veya bir egzoz kanalına

Akilli sensörler

Dräger Polytron 8000, 100’de fazla değişik gazı algılayabilir.
DrägerSensörleri, özellikle günde 24 saat ve yılda 365 gün çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Büyük DrägerSensor boyutu, onlara bilinen uzun ömrü ve üstün ölçüm performansını sağlamaktadır. Entegre sensör hafızasında, tüm ilgili sensör verileri yer alır. Bu da ayrıca, Polytron 8000’nin kalibrasyonu yapılmış sensörlerin son kalibrasyon tarihini görmesini sağlar,

Diğer avantajlar:

 • Kolay ve düşük maliyetli: tek kişi ile kalibrasyon
 • Hızlı ve kolay kablolama
 • Flame proof veya arttırılmış güvenlik versiyonu
 • En zor endüstriyel koşullara dayanacak alüminyum veya 316 L paslanmaz çelik gövde
 • Minimum sayıda menü kalemi olan, kullanımı kolay yazılım
 • Arka aydınlatmalı ekran: karanlıkta bile, bir flaş ışığı olmadan, okunması kolay
 • Durum gösterge ışıkları
 • (yeşil = tehlike yok, sarı = hata, yanıp sönen kırmızı = gaz alarmı)
 • Önleyici bakım için akıllı sensörler
 • Serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralıkları (izin verilen aralıklarda)
 • Matriks ekran, aralıkların ve birimlerin ölçümünün esnek ayarlamasına olanak sağlar
 • Alman TÜV Süd tarafından SIL 2 sertifikalı

Kanitlanmiş – gelişen: dräger ölçüm teknolojisi

Dräger, 40 yıldan uzun bir süredir, endüstriyel kullanım için sensörler ve gaz dedektörleri geliştirmekte ve imal etmektedir. Ve her bir yeni cihaz ile, ölçüm teknolojimizi biraz daha ileriye götürülmektedir. Polytron 8000 ile, bu geçmiş deneyim ve yeniliğin gücünden. Faydalanılabilir;

 • dayanıklı sensörler
 • kısa tepki süreleri
 • yüksek hassasiyet
 • yüksek doğruluk
 • diğer gazlara veya değişen çevre koşullarına düşük hassasiyet

Opsiyonel: Harici ekipmanlari kontrol etmek için üç röle çik

Opsiyonel olarak, Dräger Polytron 8000’e üç adet entegre röle takılabilir. Bu, iki seviye ayarlanabilir gaz alarmı ve bir adet hata alarmı ile, dedektörün bağımsız bir gaz algılama sistemi olarak kullanılmasına olanak verir. Sesli alarmlar, sinyal ışıkları veya benzeri cihazlar böylece lokal olarak kontrol edilebilir – dedektör ile merkezi kontrolör arasında bir kabloya gerek kalmadan. Sensör sinyali, 4 ile 20 mA arasında sinyal kullanılarak değerlendirilebilir.

Yazilim

Üç değişik dongle dedektör içerisine yerleştirilerek, dedektörün kullanıcıya veya uygulamaya özel gereklere göre ayarlanmasına olanak sağlanır.

Sensör Test Dongle
Bu güvenlik kilidi ile, Dräger Polytron
8000, sensörün ve gaz algılama sisteminin güvenilirliğini ve işlevselliğini test üzere patentli pek çok değişik çeşit sensör testi yapılabilir.

Sensör Diagnostik Dongle
Yeni sensör tanılama fonksiyonu ile (sensör testi dahil), kalan sensör ömrü değerlendirilerek bakım ve değiştirme işlemleri öngörülebilir ve planlanabilir.

Veri (Data) Dongle
Bu dongle ile veri kaydetme ve olay kaydetme seçenekleri eklenmiştir, burada kaçaklar ve alarmlar gibi olaylar ve gaz değerleri saklanır. Bir IR arayüzü kullanılarak, veriler Dräger PolySoft 8000 yazılım paketi kullanan bir bilgisayara indirilebilir ve değerlendirilebilir. Alternatif olarak, bir tuşa basılarak dedektör ekranında, grafiksel olarak 15 dakikalık konsantrasyon geçmiş veri kaydı görüntülenebilecektir.

[:]

Product Information

[:en]

Literature

Brochure: Gas List 2015 (PDF)

List of detectable gases and vapours.

Brochure: Functional Safety and gas detection systems (PDF)

Safety Instrumented Systems are used to reduce the risk for the protection of people, plants, and environment.

Brochure: More than the sum of their components (PDF)

?For over 70 years, Dräger has been one of the technology leaders in gas detection.

[:tr]

Genel Bilgi

Brochure: Gas List 2015 (PDF)

List of detectable gases and vapours.

Brochure: At the heart of gas detection systems (PDF)

When there’s danger in the air … this can quickly pose a high risk to humans, the environment, and all types of property and systems. Recognize the threat before it is too late.

Brochure: More than the sum of their components (PDF)

For over 70 years, Dräger has been one of the technology leaders in gas detection.

[:]

//]]>