Dräger Polytron 8000
December 30, 2015
Dräger Polytron 3000
December 30, 2015
Show all

Drager Polytron 7000

Modular design – highly flexible: The universal transmitter Dräger Polytron 7000 measures toxic gases and oxygen and can be optimally adjusted to the most different applications.

[:en]

Benefits

​Intuitive operation

Dräger developed the simple and structured operation concept of the Polytron 7000 in collaboration with its customers. The big graphic display shows status information with the help of pictograms and plain text and guides the user through calibration and configuration.

Communication interfaces

​If desired, a 4 to 20 mA signal, HART®, LON, PROFIBUS® or
FOUNDATION Fieldbus™, can take over the link between the Dräger Polytron
7000 and the control system. The modular design allows for the
subsequent retrofit onto one of the mentioned interfaces.

Robust enclosure

​The design of the compact, impact-resistant, fiber-glass
reinforced plastic enclosure is guarded against dust and splashing in
accordance with (IP66/67). The transmitter has been approved according
to the SIL 2 specification and it offers highest resistance to
electromagnetic interferences.

Relay module

​The Dräger Polytron 7000 can be equipped with a relay module.
It can thus be used as an independent gas detection system with two
concentration alarms and one interference alarm.Not to be used in
hazardous areas.

Intelligent sensors

The Dräger Polytron 7000 can measure 100 different gases. The
DrägerSensors that were specifically developed for all-year round,
permanent use in a stationary gas detection systems are known for their
long life time and the excellent measuring quality. The built-in sensor
data memory contains all the relevant information. This allows for the
use of pre-calibrated sensors so that the Dräger Polytron 7000 can be
used as a virtually maintenance free transmitter.

Software options

​With three different software dongles, different functions can
be built into the transmitter that adjust it to requirements specific
to its use.
With the sensor test dongle, the Dräger Polytron 7000 performs many
different patented sensor tests that ensure the reliability and
functionality of the sensor and the gas detection system. With the new
sensor diagnosis function (including the sensor test), operational
demands and the remaining sensor life time is estimated so that
maintenance and exchange schedules can be created. A data and event
saving option is integrated into the data dongle. This saves the
measured values and events such as alarms and warnings. The data can be
downloaded onto a PDA m515-Ex via an IR interface and evaluated on a PC
with the Dräger GasVision software packet. At the push of a button, a 15
minute concentration history is shown on the transmitter display.

Pump module

​An internal pump that sends the gas mixture to the sensor is a
further module option. The pump is an integral part of the Dräger
Polytron 7000. Not to be used in hazardous areas.

[:tr]

Avantajlar

Kolay kullanım

Dräger, Polytron 7000’in basit ve detaylı yazılım menü konseptini müşteriyle işbirliği içinde geliştirmiştir. Büyük grafik ekran, simgeler ve sade metin yardımıyla dedektörün durum bilgilerini gösterir ve kullanıcıyı kalibrasyon ve konfigürasyon işlemlerinde yönlendirir.

İletişim arabirimleri

Geniş haberleşme çıkışları seçenekleri, 4 ila 20 mA, HART®, LON, PROFIBUS® veya FOUNDATION Fieldbus™, Dräger Polytron 7000 gaz dedektörünü bir Dräger Regard Kontrol sistemi yada farklı marka kontrol sistemleri ile birlikte kullanmaya imkan sağlar. Modüler tasarımı sayesinde, daha sonra oluşabilecek sistem ihtiyaçlarına uyumlu sağlayacak şekilde Dräger Polytron 7000 genişletilebilir.

Sağlam Gövde Yapısı

Kompakt, darbelere dayanıklı, fiberglas takviyeli plastik mahfazanın tasarımı, IP66/67 doğrultusunda toza ve sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlar. Verici, SIL 2 spesifikasyonları doğrultusunda onaylanmıştır ve elektromanyetik girişimlere karşı en yüksek direnci sunar.

Röle modülü

Dräger Polytron 7000 bir röle modülüyle donatılabilir. Röle Modülünün Polytron 7000 dedektörüne eklenmesi ile, iki adet gaz konsantrasyonu alarm rölesi ve bir adet hata alarm rölesi bulunan bağımsız bir gaz saptama sistemi olarak kullanılabilir. Patlama Tehlikesi olan alanlarda kullanıma uygun değildir.

Akıllı sensörler

Dräger Polytron 7000, 100’ün üzerinde farklı gazı ölçebilir. DrägerSensor’ler günde 24 saat, yılda 365 gün boyunca kullanılabilmek üzere özel olarak geliştirilmiştir. Büyük DrägerSensor yapısı, DrägerSensor’lere özgü “uzun ömürlü olma” özelliğini beraberinde getirmektedir. Sensör içerisinde bulunan dahili hafıza çipi, sensörün kalibrasyon bilgilerini, sensörle ölçülebilecek farklı gaz parametrelerini, sensörle tümleşik sıcaklık ve basınç kompanzasyon bilgilerini tutarak, DrägerSensor’e eşsiz ölçüm performansı sergilemesini sağlar. DrägerSensor’de bulunan bu dâhili hafıza ayrıca Polytron 7000 cihazına önceden-kalibreli sensör çalıştırabilme özelliği kazandırmakta, operatör müdahalesini en aza indirerek, dedektörü adeta bakım gerektirmeyen yapıya ulaştırmaktadır.

Yazılım seçenekleri

Üç farklı yazılım soketi sayesinde farklı fonksiyonlar Polytron 70000 dedektörüe eklenerek, çeşitli kullanımlara özgü uyarlamalar yapılabilir. Sensör test soketi ile Dräger Polytron 7000, sensörün ve gaz algılama sisteminin güvenirliğini ve fonksiyonelliğini sağlayan farklı patentli sensör testleri yapabilir. Yeni sensör gösterim fonksiyonuyla (sensör testi dahil), operasyon gereksinimleri ve kalan sensör ömrü hesaplanarak, sensör bakım ve değişim takvimleri oluşturulur. Veri kaydedici yazılım soketi, Gaz dedektörüne veri ve olay kaydetme özelliği kazandırmaktadır. Bu veri kaydedici yazılım soketi, ölçülen değerleri, alarm ve uyarılar gibi olayları kaydeder. Veriler, bir IR arabirimi vasıtasıyla PDA m515-Ex’e aktarılabilir ve Dräger GasVision yazılım paketiyle bilgisayarda değerlendirilebilir. Bir düğmeye basılarak, 15 dakikalık konsantrasyon geçmişi dedektör ekranında gösterilir.

Pompa modülü

Ulaşılması zor noktalardan alınan gaz örneğini sensöre gönderen dahili pompa modülü seçeneğidir. Pompa Modülü Dräger Polytron 7000’in diğer aksesuarları gibi gaz dedektörüne sonradan ilave edilebilir. Patlama Tehlikesi olan alanlarda kullanıma uygun değildir.

[:]

Literature

Brochure: Gas List 2015 (PDF)

List of detectable gases and vapours.

Brochure: Functional Safety and gas detection systems (PDF)

Safety Instrumented Systems are used to reduce the risk for the protection of people, plants, and environment.

Brochure: More than the sum of their components (PDF)

?For over 70 years, Dräger has been one of the technology leaders in gas detection.

//]]>