Dräger Polytron 5720
December 30, 2015
Draeger Polytron ® 8310
December 30, 2015
Show all

Draeger Polytron® 5000

The microprocessor-based transmitter can be equipped with various electrochemical DrägerSensors. This way, you can detect oxygen and various toxic gases in ambient air – reliably, quickly and cost-effectively, as the Polytron 5000 is the result of more than 40 years of experience in measurement technology.

[:en]

Benefits

Proven – and still getting better: Dräger Measurement Technology

​Dräger has been developing and manufacturing sensors and gas detectors for industrial use for more than 40 years. And with each new device generation, we drive our measurement technology a bit further. With the Polytron 5000, you will definitely benefit from this experience and power of innovation:

 • durable sensors
 • short response times
 • high sensitivity
 • high accuracy
 • low sensitivity to other gases or changing ambient conditions

Quick and easy wiring

​The electronics and the bezel form a single unit. Simply pull them out of the housing. Then insert the two-wire cable into the terminals. Finally plug the terminal block into the PCB.

Further advantages

 • ​Aluminum or 316 L stainless steel housing for the most extreme industrial conditions
 • Extremely user-friendly software thanks to a minimum number of menu items

Optional: Two mounting sets for easy flange-mounting

​The housing has four mounting holes. Two different mounting sets are available for installing the Polytron 5000: a duct-mount and a pipe mount set. This means that the transmitter can be easily installed anywhere – e.g., on a smooth wall, a pipe or an exhaust duct.

Easy and cost-effective: Single-operator calibration

​The transmitter settings can be changed and maintenance carried out without opening the housing. Declassification of the hazardous, classified area is not necessary. Use the magnetic wand to quickly and easily select menu items and functions. An additional hand held terminal is not required. The sensor contains an integrated database where all important information is stored. This enables you to use pre-calibrated sensors.

[:tr]

Avantajlar

Kanitlanmiş ve halen gelişen: Dräger ölçüm teknolojisi

Dräger 40 yıldan fazla süredir endüstriyel
kullanım için sensörler ve gaz
dedektörleri geliştirmekte ve imal
etmektedir. Ve her yeni cihaz jenerasyonu
ile, ölçüm teknolojimizi bir adım ileriye
taşıyoruz. Polytron 5000 ile bu deneyimden
ve yenilik gücünden mutlak surette
faydalanacağız:

 • uzun ömürlü sensörler
 • kısa tepki süreleri
 • yüksek hassasiyet
 • yüksek kesinlik
 • diğer gazlara ya da değişen
  ortam koşullarına düşük
  hassasiyet

Hizli ve kolay kablo bağlantisi

Elektronik ve cam yuva, tek bir üniteyi
oluşturmaktadır. Bunları yuvasından
kolayca çekiniz. Sonra bağlantı
uçlarına iki telli kabloyu
yerleştiriniz. Son olarak da bağlantı
bloğunu PCB’ye takınız.

Başka avantajlar:

 • En zor koşullar için alüminyum ya
  da 316 L paslanmaz çelik yuva
 • Az sayıda menü öğeleri sayesinde
  kullanıcı dostu yazılım

Opsiyonel: Kolay flanş montaji için iki montaj seti

Dış kaplamanın dört montaj deliği vardır.
Polytron 5000’i kurmak için iki farklı
montaj seti mevcuttur: kanal-montaj ve
boru montaj seti.
Bu vericinin her yere kolayca kurulabileceği
anlamına gelmektedir – yani, düz bir duvar
üzerine, bir boruya ya da egzoz borusuna.

Kolay ve ekonomik: Basit kalibrasyon

Verici ayarları değiştirilebilir ve yuvasını
açmadan bakımı yapılabilir. Zararlı,
sınıflandırılmış alanın gizlilik derecesini
kaldırma gerekli değildir. Menü öğelerini
ve fonksiyonlarını hızlıca ve kolayca
seçmek için manyetik çubuğu kullanınız.
İlave bir elle tutulur bağlantı ucu gerekli
değildir. Sensör, tüm önemli bilginin
depolandığı entegre veri tabanı
içermektedir. Bu önceden ayarlanmış
sensörleri kullanmanızı sağlamaktadır.

[:]

[:en]

[:tr]

Ürün bilgisi

[:]

[:en]

Literature

Brochure: Gas List 2015 (PDF)

List of detectable gases and vapours.

Brochure: Functional Safety and gas detection systems (PDF)

Safety Instrumented Systems are used to reduce the risk for the protection of people, plants, and environment.

Brochure: More than the sum of their components (PDF)

?For over 70 years, Dräger has been one of the technology leaders in gas detection.

[:tr]

Genel Bilgi

Brochure: Gas List 2015 (PDF)

List of detectable gases and vapours.

Brochure: At the heart of gas detection systems (PDF)

When there’s danger in the air … this can quickly pose a high risk to humans, the environment, and all types of property and systems. Recognize the threat before it is too late.

Brochure: More than the sum of their components (PDF)

For over 70 years, Dräger has been one of the technology leaders in gas detection.

[:]

//]]>