Dräger X-am® 5100
December 29, 2015
Dräger X-zone® 5500
December 29, 2015
Show all

Dräger Pac 7000

Safety in the workplace always takes top priority. The Dräger Pac 7000 provides a reliable warning against dangerous concentrations of 12 different gases depending on the sensor selection. Another unique option to the device is its five-year warranty for the H2S, O2 and CO versions.

[:en]

Benefits

Warns Against Hazardous Gas Concentrations

 

​The device reliably warns against hazardous concentrations of
the following: carbon monoxide, hydrogen sulphide, oxygen, carbon
dioxide, sulphur dioxide, chlorine, hydrogen cyanide, ammonia, nitrogen
dioxide, nitrogen monoxide, phosphine and organic vapors.

Simple Calibration and Configuration

 

The bump test mode, sensitivity calibration and fresh air
calibration can all be utilized through secure password-protected
technology. The device is equipped with an infrared interface and can be
connected to a PC system to activate the desired
functions or download stored data.

Innovative Miniature Sensors

 

​The innovative Dräger XXS sensors react at lightning speed and
produce flawless measurement, even when the gas entry has accidentally
been covered. The device’s short diffusion paths in addition to the
sensors’ rapid electrochemical reactions ensure that any gas-related
dangers are displayed as soon as they occur. For maximum safety, the
sensor is positioned inside the housing to allow gas to reach it from
the top and front.

Optional Five-Year Guarantee

 

​As a unique service, Dräger offers an optional five-year
warranty for the hydrogen sulphide, oxygen and carbon monoxide monitors.

Robust and Long Lasting

 

​The protective rubber on the Dräger Pac 7000 ensures that its
casing is shock-proof and meets the strict dust and water protection
requirements specified in IP68. Also, the electromagnetic resistance
has been optimized and Dräger designed the device for unlimited lifetime
usage.

Fast Bump Tests with the Dräger Bump Test Station

 

​The device is inserted into the Dräger Bump Test Station and
in a matter of seconds it performs an automatic function test with a
known gas concentration. The display also informs the user if the bump
test was successful. If the test is not performed within a certain time
frame, the device can be set-up to deactivate itself.

Triple Alarm for Extra Safety

 

​The Dräger Pac 7000 immediately issues an audible, visual and
vibrating alarm when the adjustable alarm thresholds are exceeded or
values fall below the configured oxygen concentration. In addition, the
device is also equipped with adjustable TWA and STEL alarms. The user is
also warned when the battery is low or a functional error has occurred.

[:tr]

Avantajlar

Tehlikeli gaz konsantrasyonlarına karşı uyarır

 

Her iş günü beraberinde gaz izlemeye yönelik yoğun talepler getirir. Cihaz karbonmonoksit, hidrojen sülfür, oksijen, karbondioksit, sülfür dioksit, klor, hidrojen siyanit, amonyak, azot dioksit, azot monoksit, fosfin ve organik buharların tehlikeli konsantrasyonlarına karşı güvenilir şekilde uyarı verir.

Basit kalibrasyon ve konfigürasyon

 

Doğrulama test modu ve hassasiyet kalibrasyonu, parola korumalı bir menüden seçilebilir. Temiz hava kalibrasyonu, bir parolayla optimal olarak korunabilir. Cihaz bir kızılötesi arabirimle donatılmıştır ve bu arabirim, bir iletişim yuvası veya Dräger E-Cal sistemi kullanılarak bir bilgisayara bağlanabilir ve istenen fonksiyonlar etkinleştirilebilir veya saklanmış veriler karşıdan yüklenebilir.

Yenilikçi ekstra küçük sensörler

 

Yenilikçi Dräger XXS sensörleri, yıldırım hızıyla reaksiyon gösterir ve güvenilir ölçüm sonuçları sağlar. Cihazın içindeki çok kısa difüzyon yolları ve sensörün hızlı elektrokimyasal reaksiyonları, gazla ilişkili tehlikelerin ortaya çıktıkları anda görüntülenmelerini sağlar. Maksimum güvenlik için sensör, muhafazanın içerisine, gazın hem yukarıdan, hem de önden girmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Böylece, gaz girişlerinden biri kazayla kapatılmış olsa bile hatasız ölçüm sağlanır.

Opsiyonel 5 yıllık garanti

 

Benzersiz bir hizmet olarak Dräger, hidrojen sülfür, oksijen ve karbonmonoksit monitörleri için opsiyonel bir 5 yıllık garanti sunmaktadır.

Sağlam ve uzun ömürlü

 

Koruyucu kauçuk, Dräger Pac 7000’in muhafazasının darbelere karşı özellikle korunaklı olmasını sağlar. Cihaz, IP 68’te belirtilen sıkı toz ve su koruma şartlarını karşılar. Elektromanyetik girişimlere karşı dirençli şekilde optimize edilmiştir. Dräger, Dräger Pac 7000’i sınırsız kullanım ömrü için tasarlamıştır. Gerektiğinde, sensörler basit bir şekilde değiştirilebilir.

Dräger Doğrulama Test İstasyonuyla hızlı doğrulama testleri

 

Bilinen bir gaz konsantrasyonuyla birkaç saniye içerisinde otomatik fonksiyon testi yapmak için, cihazın Dräger Doğrulama Testi İstasyonuna takılması yeterlidir. Ekran, doğrulama testinin başarısını kullanıcıya bildirir. Test belirli bir zaman dilimi içerisinde yapılmamışsa, cihaz, kendisini kapatacak şekilde ayarlanabilir.

Ekstra güvenlik için üçlü alarm

 

Ayarlanabilir alarm eşikleri aşılır aşılmaz veya değerler yapılandırılan oksijen konsantrasyonunun altına düşer düşmez, Dräger Pac 7000, hemen sesli, görsel ve titreşimli bir alarm verir. Ayrıca cihaz ayarlanabilir TWA ve STEL alarmlarıyla donatılmıştır. Pil zayıfladığında veya bir fonksiyon hatası ortaya çıktığında da kullanıcı uyarılır.

[:]

[:en]

Product Information

FAQ – Pac series

FAQ are a reference to Dräger Products. Questions are designed to assist our valued customers by answering basic questions from our varied product groups.

[:tr]

[:]

//]]>