Draeger Accuro gas detector pump
December 30, 2015
DrägerSensor® XXS
December 30, 2015
Show all

Draeger Flow Check

Categories: , Tag:

The easiest way to find out how the wind blows: With the Flow Check air flow indicator even slightest air movements are visible – at the push of the button.

[:en]

Benefits

Better room temperature and air quality

​For the optimal setting of air conditioning systems, air flows
have to be located accurately and precisely. With the Flow Check air
flow indicator even slightest air movements are made visible to the eye
so that their origin, course and speed can be easily detected in order
to ensure the functionality of ventilation systems and chimneys. The
device produces a cloud of smoke, that floats freely and easily, because
it has the same density as ambient air.

Easy to use

​The ergonomically top-designed, hand-held instrument is of low
weight and offers an optimum ease of operation. Individual little fog
clouds are generated at the touch of a button. For a continuous fog
generation simply press the button constantly or lock it.

​Harmless smoke

​The Dräger Flow Check consists of one device for the smoke
production and an ampoule containing smoke-generating fluid (an alcohol
mixture that is harmless to the environment). A small heating element in
the head of the instrument heats the fluid, wich condenses on contact
with the ambient air.

[:tr]

Avantajlar

Daha iyi oda sıcaklığı ve daha iyi hava kalitesi

İklimlendirme sistemlerinin optimum düzeyde ayarlanabilmesi için hava akımlarının doğru ve kesin bir şekilde saptanması gerekir. Hava akımı göstergesi Flow Check sayesinde, en küçük hava akımı bile gözle görülür hale getirilerek, akımın kökeni, yönü ve hızı kolayca saptanır ve iklimlendirme sistemlerinin ve bacaların doğru işlemesi sağlanır. Cihaz, ortam havasıyla aynı yoğunlukta olduğu için serbestçe ve kolayca yüzebilen bir duman bulutu üretir.

Kolay kullanım

Ergonomik tasarımlı, elde tutulan bu alet, hafiftir ve optimum çalıştırma kolaylığı sunar. Bir düğmeye basılarak küçük, birbirinden ayrı sis bulutları oluşturulur. Sürekli sis üretmek için, düğmeye sürekli basılır veya düğme kilitlenir.

Zararsız duman

Dräger Flow Check, duman üreten bir cihazdan ve duman üreten sıvıyı içeren bir ampulden oluşur (bu sıvı, çevreye zarar vermeyen bir alkol karışımıdır). Cihazın başlığındaki küçük bir ısıtıcı kullanılan sıvıyı ısıtır ve ortam havasıyla temas ettiğinde yoğunlaşmasını sağlar.

[:]

[:en]

Product Information

Handbook: Dräger-Tubes & Chip-Measurement-System (PDF)

Handbook for short term measurements in soil, water and air investigations as well as technical gas analysis.

[:tr]

Ürün bilgisi

Handbook: Dräger-Tubes & Chip-Measurement-System (PDF)

16th edition Soil, Water, and Air Investigations as well as Technical Gas Analysis

[:]

//]]>